Hladať na stránke

Vašu žiadosť o akreditáciu spoločne s dokladovaním podpory festivalu vo vašom médiu (print screeny, linky, TSky, vlastné texty,... ) pošlite prosím najneskôr do 1.augusta na email:  krchnakova@nkfactory.sk

Tešíme sa na spoluprácu pri ČERVENÍKU!